Orchid

“ดอกกล้วยไม้” 
Orchid
pastedGraphic_28 
pastedGraphic_29
ดอกกล้วยไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง  ความรัก และความสง่างาม   แสดงถึงความประเสริฐ เลิศ  และความงามอันละเมียดละไม  ในหมู่ชาวกรีกสมัยก่อน ดอกกล้วยไม้แสดงถึง การสืบเผ่าพันธุ์  แต่สำหรับชาวจีนเรียกดอกกล้วยไม้ว่าเป็น “พืชแห่งกลิ่นกษัตริย์”  
หรือเป็นดอกไม้ที่ไว้บอกภาษารักว่า “ฉันไม่อาจห้ามใจให้คิดถึงเธอได้”
ดอกกล้วยไม้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์วันครูด้วย กว่าที่กล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิตดอกออกผล ให้เราชื่นชมได้ ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่เปรียบได้กับ ครูแต่ละคนกว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็นศิษย์คนแล้ว
คนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้่เวลาอบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน

ดอกกล้วยไม้แคทลียา ( Cattleya )

ความหมายของดอกกล้วยไม้, แคทลียา มักใช้แสดงความชื่นชมในความสวยงามและความสามารถของผู้รับ หากใช้ในโอกาสแสดงความยินดี หมายถึงการแสดงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในความสำเร็จนั้น Tulip