Gerbera

“ดอกเยอบีร่า” 
Gerbera
เยอบีร่า เป็นไม้ดอกที่ปลูกง่าย มีสีสันหลากหลายและสวยสดใส จึงนิยมตัดดอกมาปักแจกันเพราะว่ามีอายุการปักแจกันนานสามารถอยู่ได้หลายวัน  เยอบีร่าไม่ใช่จะมีเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษภายในอาคารได้ดีอีกด้วย 
ความหมายของเยอบีร่ามีด้วยกันสองความหมายคือ ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา กับ ความเข้มแข็ง จึงแปลความมาได้ หมายถึง “จิตใจที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็ง” หรือ “เธอคือแสงอาทิตย์ แห่งชีวิตฉัน”
pastedGraphic_20

pastedGraphic_21

ดอกเยอบีร่า ( Gerbera )

ความหมายของดอกเยอบีร่า เป็นตัวแทนของความรักที่มั่นคง ซื่อตรงและภักดี ซึ่งก็เปรียบได้เหมือนกับลักษณะของตัวดอก ที่สีสวย สดใส คงทนและอยู่ได้นาน นอกจากนี้ เยอบีร่ายังเป็นไม้ดอกที่นิยมนำมาประดับในอาคาร เพราะนอกจาก ดอกเยอบีร่า จะมีความสวย และทนทานแล้ว ดอกเยอบีร่ายังมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ดอกเยอบีร่าสีส้ม   หมายถึง    เธอคือแสงสว่างแห่งชีวิตฉัน                                                        ดอกเยอบีร่าสีแดง   หมายถึง     ตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว                                                              ดอกเยอบีร่าสีขาว   หมายถึง    ความไร้เดียงสา ความเที่ยงแท้                                                   ดอกเยอบีร่าสีเหลือง   หมายถึง    ฉันจะพยามชนะใจเธอให้ได้