Hydrangea

“ดอกไฮเดรนเยีย” 
Hydrangea 
hydrangea1
ไฮเดรนเยีย ดอกไม้นี้มีความหมายทั้งในเชิงลบ และเชิงบวก ส่วนใหญ่จะบอกว่า ดอกนี้หมายถึง “ดอกไม้แห่งหัวใจด้านชา” ว่ากันว่า ไม่ควรมอบดอกไม้นี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากอยากจะตัดพ้อผู้รับว่า เขาหรือเธอ ช่างเป็นคนใจด้านชาเสียเหลือเกิน แต่ในอีกความหมาย ดอกไฮเดรนเยีย หมายถึง “คำขอบคุณ” 
ขอบคุณที่เข้าใจกัน ดอกไม้ที่เล็กๆ บอบบาง แต่แสดงความขอบคุณอันยิ่งใหญ่ เหมือนจะเอ่ยเป็นคำพูดว่า “ขอบคุณที่เข้าใจในตัวฉัน และยอมรับความเป็นฉันเสมอมา”