Payment & Delivery

Thai-Flag  brunion

วิธีการชำระเงิน
โรซา โรส ฟลาวเวอร์ ยินดีรับชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1.ชำระเงินสด / Cash on Delivery
หากต้องการชำระด้วยเงินสด สามารถชำระเงินกับผู้ส่งดอกไม้เมื่อรับสินค้าได้เลยค่ะ

2. โอนเงิน / Bank Transfer
หากต้องการชำระผ่านบัญชีธนาคาร ท่านสามารถชำระได้ที่
ชื่อบัญชี  โดย โรซา โรส ฟลาวเวอร์ รับชำระเงินผ่านธนาคารต่อ
ไปนี้

 
Screenshot 2014-05-17 11.03.04-16

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

 

 

Screenshot 2014-05-17 11.03.12-18
ธนาคารกสิกรไทย

 

 

 

ท่านสามารถชำระค่าดอกไม้ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24
ชั่วโมง และที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ สาขาใกล้บ้านท่าน

หลังจากโอนเงินแล้ว ขอให้แจ้ง โรซา โรส ฟลาวเวอร์ โดยส่ง SMS หรือโทรแจ้งมาที่
เบอร์ +66(0)-94-596-6111 หรือ 094-596-6111 พร้อมระบุชื่อผู้สั่งซื้อด้วย ซึ่งดู้ ATM
ของธนาคารส่วนใหญ่จะมีรายการให้เลือกส่ง SMS ได้ฟรีหลังยืนยันการโอนเงิน
หรือ กรุณายืนยันกลับทางอีเมล์ rosaroseflowers@gmail.com

 

3.ชำระเงินผ่านบัญชี Paypal / PayPal
1.) หากต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต / PayPal ท่านสามารถชำระโดยเลือก PayPal
ในหน้าชำระเงิน หลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้ว และเช็คเอาท์กับบัญชี paypal ในหน้า
เว็บไซต์ของ โรซา โรส ฟลาวเวอร์ ตามรูปข้างล่าง

 

2.) และต้องล็อกอินกับบัชชี Email & Password ของท่าน เพื่อดำเนินการจ่ายสินค้า
ตามรูปข้างล่าง ถ้าลูกค้ายังไม่มีบัญชีของ PayPal สามารถสมัครได้โดยใช้เวลาไม่กี่
นาที

 

หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันกลับทางอีเมล์ rosaroseflowers@gmail.com
หรือโทรแจ้งที่ +66(0)-94-596-6111 หรือ 094-596-6111

พนักงานของ โรซา โรส ฟลาวเวอร์ จะดำเนินการเตรียมและจัดดอกไม้ หรือเตรียม
สินค้าอื่น หลังจากที่ยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น หากคุณชำระเงินแล้ว และต้องการ
ตรวจสอบว่าทาง โรซา โรส ฟลาวเวอร์ ได้รับแล้วหรือยัง กรุณาโทรมาสอบถามสถานะ
การชำระเงินของคุณได้ตลอดเวลาที่ +66(0)-94-596-6111 หรือ 094-596-6111

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการชำระเงิน ท่าน
สามารถโทรมาทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +66(0)-94-596-6111 หรือ 094-596-6111
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 8:00 ถึง 19:00 น.