Statice

“ดอกสแตติส” 
Statice
pastedGraphic_30
pastedGraphic_31
ดอกสแตติส เป็นไม้ดอกที่มีความสวยงามได้นานและคงรูปได้แม้ดอกจะแห้ง
จึงมักจะนำไปประดับแซมในช่อดอกไม้ใหญ่ๆเพื่อประดับในงานพิธีต่างๆและงานแต่งงาน
สแตติสเป็นไม้เมืองหนาว ไม่ค่อยถูกกับแสงแดด
ถ้าให้เจอกับแสงแดดเป็นเวลานาน จะทำให้สีของดอกซีดลงเพราะกลีบดอกขาดน้ำ
ในช่วงที่มีการนัดเดท หรือวันครบรอบในโอกาสพิเศษต่างๆ
หนุ่มสาวในแถบยุโรปมักจะมอบดอกสแตติสให้อีกฝ่าย เพราะมีความหมายว่า
 ความรู้สึกดีๆที่คงอยู่ตลอดไป